Zvony olomouckých kostelů připomenou 77. výročí poválečné obnovy univerzity

V úterý 21. února se úderem 15. hodiny rozezvučí zvony olomouckých kostelů (sv. Mořice, sv. Michala a sv. Václava). Tradičně tím připomenou událost, kdy se 21. února 1946 touto cestou zvěstovalo Olomoučanům, že byl přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity a naplnil se tak sen jejich předchůdců o univerzitním městě.

Olomoucká univerzita vznikla díky úsilí zdejších biskupů se svolením papeže a císaře v roce 1573. Během staletí zažívala lepší i horší časy a několikrát musela svou činnost na čas i přerušit. Poslední taková přestávka nastala po roce 1860, kdy byl zpolitických důvodů vídeňskou vládou rozpuštěn univerzitní svazek a v provozu byla ponechána jen teologická fakulta – i ta byla se zbytkem českých vysokých škol uzavřena za 2. světové války.

Po válce byla na základě žádostí olomoucké inteligence univerzita formálně obnovena zákonem, který byl přijat Národním shromážděním 21. února 1946, vyhlášen byl pod č. 35/1946 Sb. V tento den se po potvrzení zpráv z Prahy rozezněly zvony olomouckých kostelů.