Podcasty

Podcastová série Jezuitská Olomouc

V roce 1573 v Olomouci založené vysoké učení bylo po dvě stě roků formováno jezuitským řádem. Soužití jezuitů s jinými olomouckými řeholníky i studentů se zdejšími měšťany vnášelo určitou dynamiku do života i do výsledné podoby městského organismu. Univerzita měla své podporovatele, dobrodince a ochránce, jakož i své nepřátele či oponenty. Vždy byla prostředím generujícím názorovou pestrost a do značné míry již od svého počátku přesahovala regionální rámec hlavního moravského města, jakož i celé země. Dodnes existující budovy někdejší jezuitské univerzity v čele s kostelem Panny Marie Sněžné jsou stále viditelnými kulisami, v nichž se odehrávaly všední i nevšední příběhy tvořící olomouckou historii.

Oslavy letošního čtyřstého výročí přenesení ostatků křesťanské mučednice svaté Pavlíny, ochránkyně Olomouce a patronky proti moru, dokládají, že ne všechny tradice pěstované na půdě staré univerzity odvál čas. Jak univerzita proměnila město? A co Olomouc na oplátku vetknula univerzitě? Nejen na tyto, ale i na mnohé další otázky z historie druhé nejstarší univerzity v českých zemích se budou snažit najít odpověď hosté podcastové série Jezuitská Olomouc.

Sérii připravenou ve spolupráci univerzity a Vlastivědného muzea v Olomouci moderuje PhDr. Filip Hradil

Epizoda I.

Ambice a plány versus realita

 Jak by vypadalo panorama města Olomouce, kdyby se zdejším jezuitům podařilo realizovat ambiciózní projekt nového univerzitního kostela a v čem spočívá výjimečnost barokního areálu někdejší olomoucké koleje? Historik umění Martin Pavlíček představuje známé i méně známé architektonické plány a zamýšlí se nad výslednou podobou jezuitských staveb. 

Obrazy k 1. epizodě

Epizoda II.

Dobrodinci olomouckého vysokého učení a jejich portrétní galerie

Bez nich by univerzita nikdy nevznikla. Kdo byli největší donátoři, dobrodinci a podporovatelé olomoucké jezuitské akademie? A proč na nás dodnes shlíží z obrazů s bohatě vyřezávanými zlacenými rámy? Historik Tomáš Parma se zamýšlí nad vztahy císařů, papežů a olomouckých biskupů ke zdejší Alma Mater.

Další epizody budou vycházet do ledna 2024