Vydavatelství UP připravilo bezplatnou e-knihu o freskové výzdobě rektorátu

Vydavatelství univerzity Palackého realizuje při příležitosti univerzitního jubilea celou řadu publikačních aktivit. Prvním z plánovaných výstupů se stala pětijazčná digitální brožura s názvem „Barokní výmalba zasedacího sálu rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci“ od historika Jiřího Fialy.

E-kniha se věnuje freskové výzdobě budovy bývalého kapitulního probošství v Křížkovského ulici č. 8, která dnes slouží jako síldo rektora a zasedací sál velkého Akademického senátu UP. Ve formátu PDF ji lze zdarma získat na e-shopu Vydavatelství UP.