V Innsbrucku proběhla fotodokumentace historických insignií olomoucké univerzity

2. listopadu 2022

V rámci příprav výročí 450 let UP navštívili pracovníci Vydavatelství Univerzity Palackého a Muzea umění Olomouc tyrolský Innsbruck a profesionálně zdokumentovali původní ceremoniální žezla olomoucké univerzity, která jsou od 2. poloviny 19. století ve vlastnictví Univerzity v Innsbrucku.

Fotodokumetnace proběhla na základě předem určené metodiky, vypracované dle zkušeností z fotografování soudobých žezel rektora UP a děkana Filozofické fakulty UP. To umožnilo jednat během návštěvy v Innsbrucku operativně a insignie v krátké době profesionálně nafotit v improvizovaném ateliéru. Série fotografií zachycujících žezla v jejich celistvosti i detailech nyní mohou sloužit jak badatelům, tak při reprezentativních a propagačních účelech.

Stejným způsobem se nyní dokumentují další rektorská a děkanská žezla ve vlastnictví Univerzity Palackého. Série fotografií historických instignií je nadčasová, univerzální a může se stát předobrazem budoucích 3D modelů.