Oslavy a připomínky

3

Kalendář akcí

Veřejné otevření budovy Envelopa Hub

22. září | 12.00–18:00
třída 17. listopadu 1131/8a

Den otevřených dveří nově dokončené univerzitní budovy Envelopa Hub, která se stává sídlem Centra inovací a transferu UP. Každou půlhodinu mezi 12. a 18. hodinou proběhne komentovaná prohlídka s průvodcem.

Slavnostní zahájení akademického roku

5.–6. října 2023
Univerzita Palackého v Olomouci

Slavnostní zahájení akademického roku vysokých škol České republiky pořádá Česká konference rektorů za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR a předních osobností českého vysokého školství. Každý rok hostí významnou akci jiná univerzita – pro rok 2023 se této cti dostalo naší alma mater.

Výstava Chrám moudrosti

Jezuitská univerzita v Olomouci 1573–1773

5. října 2023 – 11. února 2024
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci připravujeme originální výstavu připomínající nejstarší, jezuitskou éru olomoucké univerzity. Olomouc se během 16. a 18. století řadila k autonomním univerzitám ve správě mocného a progresivního řeholního společenství Tovaryšstva Ježíšova. Jeho pole působnosti v období raného novověku zahrnovalo kromě Evropy rovněž Asii, latinskou a jižní Ameriku a jeho koleje a další instituce dohromady utvářely důmyslnou latinskojazyčnou sociální síť. Olomoučtí studenti měli možnost setkat se zde s pedagogy ze Španělska, Itálie, Polska nebo Německa. Univerzita se tak prostřednictvím jezuitského řádu od svého počátku stala součástí říše, nad níž slunce nezapadá.
Samostatnou součástí výstavy bude expozice Symboly moudrosti: třináct žezel olomoucké univerzity, která bude prezentovat originály soudobých i historických univerzitních insignií.

Hospodský kvíz: speciál k Noci vědců

2. října | 19.00
Jazz Tibet Club & BEST Sportcentrum

Speciální tematický díl oblíbeného Hospodského kvízu se v pondělí 2. října odehraje v desítkách měst po celé republice. Kvíz, který vzniká ve spolupráci s Univerzitou Palackého zastřeší téma letošní Noci vědců – Tajemství. Bližší informace a registrace odtajníme v polovině září.

Noc vědců

6. října 2023
Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc, Telegraph ad.

Letošní Noc vědců v pátek 6. října ovládne téma TAJEMSTVÍ! Nenechejte si ujít nejlepší noc plnou vědy, poznání a zábavy pro všechny generace v jubilejním roce univerzity! V rámci olomoucké Noci vědců spojí opět síly Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc nebo Pevnost poznání. Na bohatý program se můžete ale těšit i v Telegraphu, Knihovně a Vydavatelství UP nebo ve Vědeckotechnickém parku UP.
Podrobnosti a program
Přidejte se na Facebooku

Aurora Biannual

17.–18. října 2023
Univerzita Palackého v Olomouci

Setkání prezidentů evropských univerzit sdružených v alianci Aurora, konference členů konsorcia za účasti managementu, studentů i zaměstnanců partnerských škol.

Hospodský kvíz: speciál k 17. listopadu

13. listopadu | 19.00
Jazz Tibet Club

Dalším speciálem Hospodského kvízu v režii Univerzity Palackého se budou prolínat jak témata týkající se historie vysokého učení v Olomouci a města Olomouc, tak motivy demokracie a svobody. Těšit se můžete na pět kol, ceny pro desítku nejlepších týmů a příjemnou atmosféru plnou znalostí i důvtipu. Registrace spustíme v polovině října.

Slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc

17. listopadu 2023
Reduta – Moravská filharmonie Olomouc

Přesně na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva zazní slavnostní koncert u příležitosti 450 let od založení olomoucké univerzity. Moravská filharmonie Olomouc představí v premiéře suitu Templum Honoris, na jejímž zkomponování se podílejí hudební skladatelé a členové akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci Jan Vičar, Vít Zouhar, Marek Keprt a Tomáš Hanzlík. Zazní také Koncert pro violoncello a orchestr C dur op. 27 skladatele Pavla Vranického nebo Symfonie č. 1 f moll op. 10 skladatele Dmitrije Šostakoviče. Koncert bude živě přenášen na vlnách Českého rozhlasu Vltava.