Oslavy a připomínky

3

Kalendář akcí

Výstava Chrám moudrosti

Jezuitská univerzita v Olomouci 1573–1773

5. října 2023 – 11. února 2024
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Originální výstava připravená ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci  připomíná nejstarší, jezuitskou éru olomoucké univerzity. Olomouc se během 16. a 18. století řadila k autonomním univerzitám ve správě mocného a progresivního řeholního společenství Tovaryšstva Ježíšova. Jeho pole působnosti v období raného novověku zahrnovalo kromě Evropy rovněž Asii, latinskou a jižní Ameriku a jeho koleje a další instituce dohromady utvářely důmyslnou latinskojazyčnou sociální síť. Olomoučtí studenti měli možnost setkat se zde s pedagogy ze Španělska, Itálie, Polska nebo Německa. Univerzita se tak prostřednictvím jezuitského řádu od svého počátku stala součástí říše, nad níž slunce nezapadá.
Samostatnou součástí výstavy je expozice Symboly moudrosti: třináct žezel olomoucké univerzity, prezentující originály soudobých i historických univerzitních insignií.