Obchod UPoint představil pro nadcházející výročí tematické kalendáře

10. listopadu 2022

Univerzitní město v proměnách dějin. Takový podtitul nesou stolní a nástěnné kalendáře, které coby první dvě položky ze série produktů vztahujích se k jubileu UP vyrobil univerzitní obchod UPoint.

Oba kalendáře jsou bohatě vyzdobeny fotografickými kolážemi, které srovnávají podobu města Olomouce napříč dějinami fotografie. Jejich autorem je Vojtěch Duda – fotograf a grafik z oddělení komunikace rektorátu UP. Použité hisotrické snímky pocházejí ze Státního okresního archivu v Olomouci, Archivu Univerzity Palackého a osobních archivů dvou fotografů. Josefa Słowika, který Olomouc nadšeně fotografoval jako student medicíny v 70. letech, a Petra Zatloukala – profesionála, který vešel ve známost především jako fotografický kronikář sametové revoluce v Olomouci.

Více o kalendářích najdete na webových stránkách UPointu.